دیسکوگرافی ها

دانلود فول آلبوم آهنگساز استرالیایی “Fiona Joy Hawkins”

Fiona Joy Hawkins - Discography
Artist: Fiona Joy Hawkins
Album: Discography
Year: 2005 - 2014
Genre: New Age, Romantic
Format: MP3 320
Size: 1.2 GB
Duration: 09:20:23
Track #: 10 Albums
Country: Australia

دانلود همه آلبوم های موسیقی دان برنده گرمی “عمر اکرم”

omar-akram-discography
Artist: Omar Akram
Album: Discography
Year: 2002 - 2013
Genre: New Age, Romantic
Format: flac
Size: 1.46 GB
Duration: 04:11:15
Track #: 5 Albums
Country: USA-Afghanistan

فول آلبوم پروژه موسیقی کلیسایی و حماسی “eRa”

era-discography
Artist: eRa
Album: Discography
Year: 1996 - 2013
Genre: New Age, Rock
Format: M4A
Size: 3 GB
Duration: 20:58:44
Track #: 19 Albums
Country: France

فول آلبوم “Kenio Fuke” آهنگساز و نوازنده موسیقی نیوایج

kenio-fuke-disc
Artist: Kenio Fuke
Album: Discography
Year: 2014 - 2002
Genre: New Age
Format: MP3 320-192
Size: 1.3 GB
Duration: 12:30:17
Track #: 14 Albums
Country: Brazil

دانلود آلبوم های گیتاریست متال آقای “Paul Wardingham”

paul-wardingham-discography
Artist: Paul Wardingham
Album: Discography
Year: 2011-2016
Genre: Modern Metal, Shred
Format: MP3 320
Size: 350 MB
Duration: 02:37:09
Track #: 3 Albums
Country: Australia

دیسکوگرافی “George Skaroulis” پیانیست آمریکایی

george-skaroulis
Artist: George Skaroulis
Album: Discography
Year: 1999 - 2015
Genre: Romantic Solo Piano
Format: MP3 320
Size: 2 GB
Duration: 15:33:38
Track #: 16 Albums
Country: USA

فول آلبوم هنرمند سارود نواز “Chinmaya Dunster”

chinmaya-dunster-discography
Artist: Chinmaya Dunster
Album: Discography
Year: 1990 - 2013
Genre: New age, Folk
Format: MP3 320 | 192
Size: 2.7 GB
Duration: 20:24:28
Track #: 23 Albums
Country: England

دانلود کل آلبوم های ویولنیست آمریکایی “Joshua Bell”

joshua-bell-discography
Artist: Joshua Bell
Album: Discography
Year: 1997 - 2012
Genre: Classical Violin
Format: MP3 320
Size: 2 GB
Duration: 16:00:22
Track #: 13 Albums
Country: USA