دیسکوگرافی ها

دانلود همه آلبوم های آقای “Christoffer Franzen” به سبک پست راک

Artist: Lights & Motion
Album: Discography
Year: 2013 - 2017
Genre: Post Rock, Indie Rock
Format: MP3 320
Size: 1 GB
Duration: 07:20:19
Track #: 10 Albums
Country: Sweden

فول آلبوم “Euge Groove” با ساکسفون

Artist: Euge Groove
Album: Discography
Year: 2000 - 2016
Genre: Smooth Jazz
Format: MP3 320
Size: 1.1 GB
Duration: 08:33:48
Track #: 10 Albums
Country: America

دانلود فول آلبوم آهنگساز استرالیایی “Fiona Joy Hawkins”

Artist: Fiona Joy Hawkins
Album: Discography
Year: 2005 - 2014
Genre: New Age, Romantic
Format: MP3 320
Size: 1.2 GB
Duration: 09:20:23
Track #: 10 Albums
Country: Australia

دانلود همه آلبوم های موسیقی دان برنده گرمی “عمر اکرم”

Artist: Omar Akram
Album: Discography
Year: 2002 - 2013
Genre: New Age, Romantic
Format: flac
Size: 1.46 GB
Duration: 04:11:15
Track #: 5 Albums
Country: USA-Afghanistan

فول آلبوم پروژه موسیقی کلیسایی و حماسی “eRa”

Artist: eRa
Album: Discography
Year: 1996 - 2013
Genre: New Age, Rock
Format: M4A
Size: 3 GB
Duration: 20:58:44
Track #: 19 Albums
Country: France

فول آلبوم “Kenio Fuke” آهنگساز و نوازنده موسیقی نیوایج

Artist: Kenio Fuke
Album: Discography
Year: 2014 - 2002
Genre: New Age
Format: MP3 320-192
Size: 1.3 GB
Duration: 12:30:17
Track #: 14 Albums
Country: Brazil

دانلود آلبوم های گیتاریست متال آقای “Paul Wardingham”

Artist: Paul Wardingham
Album: Discography
Year: 2011-2016
Genre: Modern Metal, Shred
Format: MP3 320
Size: 350 MB
Duration: 02:37:09
Track #: 3 Albums
Country: Australia

دیسکوگرافی “George Skaroulis” پیانیست آمریکایی

Artist: George Skaroulis
Album: Discography
Year: 1999 - 2015
Genre: Romantic Solo Piano
Format: MP3 320
Size: 2 GB
Duration: 15:33:38
Track #: 16 Albums
Country: USA