نیو ایج | New Age

آلبوم “We have only come to dream” اثری نیوایج از دو هنرمند

Artist: Terry Lee Nichols
Album: Rebekah Eden
Year: 2018
Genre: New Age, Contemporary
Format: MP3 320 | 128
Size: 98 | 39 MB
Duration: 00:42:21
Track #: 11
Country: USA

آلبوم امبینت “Dancing on the Edge of Infinity” اثری از “Ashaneen”

Artist: Ashaneen
Album: Dancing on the Edge of Infinity
Year: 2017
Genre: Electronic, Ambient, New Age
Format: MP3 320 | 128
Size: 165 | 66 MB
Duration: 01:11:58
Track #: 8
Country: Poland

آلبوم “Songs of Changing Light” از پیانو نوازی خانم “Kathryn Kaye”

Artist: Kathryn Kaye
Album: Songs of Changing Light
Year: 2018
Genre: New Age, Easy Listening
Format: MP3 320 | 128
Size: 133 | 53 MB
Duration: 00:57:31
Track #: 14
Country: USA

آلبوم “This Is Grace” اثری از “Pilgrim & King”

Artist: Pilgrim & King
Album: This Is Grace
Year: 2017
Genre: Instrumental, Neo-Classical
Format: MP3 320 | 128
Size: 99 | 39 MB
Duration: 00:42:49
Track #: 8
Country: -

آلبوم جدید “سیامک سرمدیان” به نام “Life”

Artist: سیامک سرمدیان
Album: تک آهنگ (آلبوم زندگی)
Year: 2017
Genre: دون تمپو، چیلوت
Format: MP3 320
Size: 9.6 MB
Duration: 00:07:46
Track #: 2
Country: ایران

دو آلبوم زیبای سرخپوستی از “Tito Rodriguez”

Artist: Tito Rodriguez
Album: Spirit Meditation (2CD)
Year: 2009 - 2008
Genre: Ethnic, Native American
Format: MP3 320
Size: 155 | 166 MB
Duration: 02:16:02
Track #: 26
Country: America

آلبوم “Colours Of Enigma” اثری غمگین از “Cantus Firmus”

Artist: Cantus Firmus
Album: Colours Of Enigma
Year: 2007
Genre: New age, Enigmatic
Format: MP3 320 | 128
Size: 146 | 58 MB
Duration: 01:03:41
Track #: 14
Country: Germany

آلبوم “Spa Lounge” برای لمیدن و اسپا اثری مشترک از سه هنرمند

Artist: Deuter, Parijat, Kamal
Album: Spa Lounge
Year: 2017
Genre: New age, Lounge
Format: MP3 320 | 128
Size: 154 | 61 MB
Duration: 01:07:27
Track #: 9
Country: All World