نیو ایج | New Age

تک آهنگ دیگری از آرمان به نام “صدای زندگی”

Artist: آرمان آشنا
Album: تک آهنگ
Year: 2017
Genre: نیوایج، پیانو
Format: MP3 320 | 128
Size: 12.4 | 4.3 MB
Duration: 00:04:44
Track #: 1
Country: ایران

آلبوم طبیعتگرای “Orchid Island” اثری از “Matthew Lien”

Artist: Matthew Lien
Album: Orchid Island
Year: 2010
Genre: New Age, Nature
Format: MP3 320 | 128
Size: 102 | 39 MB
Duration: 00:42:39
Track #: 14
Country: Canada

آلبوم جدید گروه مسیحی “eRa”

Artist: eRa
Album: The 7th Sword
Year: 2017
Genre: New Age, Ethereal
Format: MP3 320 | 128
Size: 73 | 32 MB
Duration: 00:34:27
Track #: 9
Country: France

تک آهنگ “The Rising ” اثری از آبراهام

Artist: آبراهام
Album: تک آهنگ
Year: 2017
Genre: حماسی
Format: MP3 320 | 128
Size: 7.2 | 2.8 MB
Duration: 00:03:05
Track #: 1
Country: ایران

موسیقی هایی برای یوگا “Inner Voices” اثری از “Sabio”

Artist: Sabio
Album: Inner Voices
Year: 2017
Genre: Relax, New age
Format: MP3 320 | 128
Size: 135 | 54 MB
Duration: 00:58:48
Track #: 11
Country: Germany

آلبوم خوش “New Horizons” اثری از “Robin Miller”

Artist: Robin Miller
Album: New Horizons
Year: 2007
Genre: New age, Guitar
Format: MP3 320 | 128
Size: 137 | 53 MB
Duration: 00:58:15
Track #: 14
Country: USA

آلبوم غمناک “Aurora” اثری از “Peter Gundry”

Artist: Peter Gundry
Album: Aurora
Year: 2016
Genre: Sorrow, New age
Format: MP3 320 | 128
Size: 127 | 50 MB
Duration: 00:54:37
Track #: 14
Country: Australia

آلبوم زیبای “Troubadour” اثری کلتیک از “Threefold”

Artist: Threefold
Album: Troubadour
Year: 2013
Genre: New Age, Celtic
Format: MP3 320 | 128
Size: 121 | 47 MB
Duration: 00:51:48
Track #: 9
Country: UK