محلی | World

آلبوم زیبای “Troubadour” اثری کلتیک از “Threefold”

Artist: Threefold
Album: Troubadour
Year: 2013
Genre: New Age, Celtic
Format: MP3 320 | 128
Size: 121 | 47 MB
Duration: 00:51:48
Track #: 9
Country: UK

آلبوم پیانوی “آرام دل ۱و۲” اثری از “آرش بهزادی”

Artist: آرش بهزادی
Album: آرام دل 1 و 2
Year: 2010 - 2012
Genre: رمانتیک، پاپ
Format: MP3 320 | 128
Size: 242 | 93 MB
Duration: 01:47:35
Track #: 23
Country: ایران

آلبوم زیبا و گیتار ی “Azul” اثری از “Johannes Linstead”

Artist: Johannes Linstead
Album: Azul
Year: 2017
Genre: Latin, Spanish, Guitar
Format: MP3 320 | 128
Size: 119 | 59 MB
Duration: 00:51:49
Track #: 12
Country: Canada

آلبوم ترکی “Aşk Kumsalı” اثری از “Ali Rıza Altınkeser”

Artist: Ali Rıza Altınkeser
Album: Aşk Kumsalı
Year: 2017
Genre: ّFolk, Turkish
Format: MP3 320 | 128
Size: 121 | 53 MB
Duration: 00:54:40
Track #: 12
Country: Turkey

موسیقی متن سریال ترکی “جسور و زیبا” ساخته “Toygar Işıklı”

Artist: Toygar Işıklı
Album: Cesur Ve Güzel (OST)
Year: 2017
Genre: ost, Turkish
Format: MP3 320 | 128
Size: 111 | 44 MB
Duration: 00:47:05
Track #: 32
Country: Turkey

مجموعه زیبای آسیایی “چای” برای آرامش

Artist: VA
Album: Tea Music collection
Year: 1993 - 2004
Genre: Meditative, Relax, Folk
Format: MP3 320
Size: 1.35 GB
Duration: 10:32:34
Track #: 12 Albums
Country: Asia

پیانو ی بیکلام “Gece Düşleri” اثری از هنرمند ترکیه ای “Buğra Uğur”

Artist: Buğra Uğur
Album: Gece Düşleri
Year: 2017
Genre: Instrumental Piano
Format: MP3 320 | 128
Size: 97 | 39 MB
Duration: 00:42:49
Track #: 12
Country: Turkey

تک آهنگ زیبا و مشرقی “امیر جاهد” به نام “تمنا”

Artist: امیر جاهد
Album: تک آهنگ
Year: 2017
Genre: نیو ایج، مشرقی، نی
Format: MP3 320 | 128
Size: 8 | 3 MB
Duration: 00:03:10
Track #: 1
Country: ایران