محلی | World

آلبوم “آب حیات” از هنرمند ترک “Şirin Pancaroğlu”

Artist: Şirin Pancaroğlu
Album: Âb-ı Hayat
Year: 2017
Genre: ّFolk, Turkish
Format: MP3 320 | 128
Size: 128 | 52 MB
Duration: 00:58:03
Track #: 11
Country: Turkey

آلبوم زیبای “Hichiriki Cafe” با نوای ساز سنتی ژاپنی “هیچیریکی”

Artist: Hideki Togi
Album: Hichiriki Cafe
Year: 2017
Genre: Folk, Jazz
Format: MP3 320 | 128
Size: 158 | 64 MB
Duration: 01:08:37
Track #: 14
Country: Japan

تکنوازی گیتار در آلبوم “Anatolian Folk Songs” با خانم “Begül Erhan”

Artist: Begül Erhan
Album: Anatolian Folk Songs
Year: 2017
Genre: Solo Turkish Guitar
Format: MP3 320 | 128
Size: 74 | 30 MB
Duration: 00:35:17
Track #: 10
Country: Turkey

ترکیب گیتار و شاکوهاچی در آلبومی زیبا به نام ” Maui Morning “

Artist: Riley Lee & Jeff Peterson
Album: Maui Morning
Year: 2008
Genre: Relax, New age
Format: MP3 320 | 128
Size: 93 | 38 MB
Duration: 00:40:41
Track #: 12
Country: Australia - Hawaii

سفری دلچسب به دنیای آرامش با آلبوم “زمین و آسمان” اثر “دواکانت”

Artist: Devakant
Album: Earth And Sky
Year: 2017
Genre: New Age, Meditative
Format: MP3 320 | 128
Size: 138 | 55 MB
Duration: 00:59:44
Track #: 7
Country: Italy

آلبومی با ساز فلوت از “Jérémie Mignotte” به نام “Miscellanies”

Artist: Jérémie Mignotte
Album: Miscellanies
Year: 2017
Genre: Folk, Flute
Format: MP3 320 | 128
Size: 110 | 44 MB
Duration: 00:48:21
Track #: 11
Country: France

آلبوم زیبای “Mükemmel Aşk” اثری از آهنگساز ترک “Erhan Tekyıldız”

Artist: Erhan Tekyıldız
Album: Mükemmel Aşk
Year: 2017
Genre: Folk, Turkish
Format: MP3 320 | 128
Size: 116 | 49 MB
Duration: 00:53:04
Track #: 13
Country: Turkey

موسیقی زیبای ساز “نی انبان” در آلبوم ترکی “Tulum ile Anadolu”

Artist: Filiz İlkay
Album: Tulum ile Anadolu
Year: 2017
Genre: Folk, Turkish
Format: MP3 320 | 128
Size: 88 | 37 MB
Duration: 00:39:45
Track #: 12
Country: Turkey