محلی | World

آلبوم عاشقانه و غمگین ترکی “Gözyaşı” اثری از “Özcan Şenyaylar”

Artist: Özcan Şenyaylar
Album: Gözyaşı
Year: 2017
Genre: Folk, Turkish
Format: MP3 320 | 128
Size: 115 | 48 MB
Duration: 00:52:29
Track #: 11
Country: Turkey

آرامشی خالص با آلبوم “خلوتگاه درون” از گروه دونفره “Indiajiva”

Artist: Indiajiva
Album: Inner Sanctum
Year: 2017
Genre: New Age, Meditative
Format: MP3 320 | 128
Size: 147 | 60 MB
Duration: 01:05:55
Track #: 4
Country: Australia - Sri Lanka

موسیقی زیبای ساز مشرقی “گوژنگ” در آلبوم “Year of the Funky”

Artist: Bei Bei & Shawn Lee
Album: Year of the Funky
Year: 2017
Genre: Folk, World
Format: MP3 320 | 128
Size: 108 | 42 MB
Duration: 00:45:15
Track #: 12
Country: China & America

ملودی های ترکیه ای در آلبوم “Sır” اثری از “Serkan Çağrı”

Artist: Serkan Çağrı
Album: Sır
Year: 2016
Genre: Folk, Turkish
Format: MP3 320 | 128
Size: 116 | 46 MB
Duration: 00:50:05
Track #: 12
Country: Turkey

گیتار نیوایج “Jim Stubblefield” در آلبوم “Guitare Mystique”

Artist: Jim Stubblefield
Album: Guitare Mystique
Year: 2017
Genre: World, New Age
Format: MP3 320 | 128
Size: 143 | 57 MB
Duration: 01:02:12
Track #: 10
Country: USA

آلبوم سرخپوستی و زیبای “Navajo” اثری از “Indian Mystic”

Artist: Indian Mystic
Album: Navajo
Year: 2006
Genre: Ethnic, Native American
Format: MP3 320 | 128
Size: 132 | 53 MB
Duration: 00:50:02
Track #: 14
Country: -

همنوازی گیتار و آکاردئون در آلبوم “Ars Moderna”

Artist: Duo Fukui-Jallu
Album: Ars Moderna
Year: 2017
Genre: Tango, World, Latino
Format: MP3 320 | 128
Size: 89 | 36 MB
Duration: 00:38:52
Track #: 12
Country: Latin

موسیقی زیبای ساز “گوژنگ” اثری از “Zhou Zhan”

Artist: Zhou Zhan - 周展
Album: Cha Ji - 侘寂
Year: 2016
Genre: Folk, Guzheng
Format: MP3 320 | 128
Size: 101 | 46 MB
Duration: 00:50:25
Track #: 10
Country: China