الکترونیک | Electronic

آلبوم زیبای “Ad Alta” اثری از “Jim Daneker”

Artist: Jim Daneker
Album: Ad Alta
Year: 2017
Genre: Epic, Trailer
Format: MP3 320 | 128
Size: 158 | 61 MB
Duration: 01:06:30
Track #: 15
Country: USA

آلبوم سایکدلیک “Believe It Or Not” اثری از “Tristate”

Artist: Tristate
Album: Believe It Or Not
Year: 2017
Genre: Psychedelic, Progressive
Format: MP3 320 | 128
Size: 158 | 63 MB
Duration: 01:09:12
Track #: 9
Country: Austria

آلبوم پراگرسیو ترنس “Macarize Autumn Essentials”

Artist: VA
Album: Macarize Autumn Essentials
Year: 2017
Genre: Trance, Progressive
Format: MP3 320 | 128
Size: 180 | 72 MB
Duration: 01:18:30
Track #: 13
Country: All World

آلبوم حماسی و سیمفونیک “Elements” اثری از “Dirk Ehlert”

Artist: Dirk Ehlert
Album: Elements
Year: 2017
Genre: Epic, Trailer
Format: MP3 320 | 128
Size: 127 | 59 MB
Duration: 01:00:55
Track #: 15
Country: USA

آلبوم “Space” مناسب برای مراقبه و یوگا از “Deuter”

Artist: Deuter
Album: Space
Year: 2017
Genre: Ambient, New Age
Format: MP3 320 | 128
Size: 151 | 63 MB
Duration: 01:06:01
Track #: 5
Country: Germany

موسیقی الکترونیک “Jon Richards” در آلبوم “Gaia”

Artist: Jon Richards
Album: Gaia
Year: 2017
Genre: New age
Format: MP3 320 | 128
Size: 140 | 56 MB
Duration: 01:01:13
Track #: 7
Country: England

آلبوم چیلوت و دون تمپو ی “Moments” اثری از “Saleh”

Artist: Saleh
Album: Moments
Year: 2014
Genre: Chillout, Lounge, Downtempo
Format: MP3 320 | 128
Size: 89 | 36 MB
Duration: 00:38:53
Track #: 9
Country: -

آلبوم نئوکلاسیکال “Memory Lane” اثری از “Benjamin Richter”

Artist: Benjamin Richter
Album: Memory Lane
Year: 2017
Genre: Neo-Classical
Format: MP3 320 | 128
Size: 101 | 39 MB
Duration: 00:42:36
Track #: 12
Country: USA