الکترونیک | Electronic

آلبوم دیپ هاوس “Watercolors” اثری از “Jian Amari”

Artist: Jian Amari
Album: Watercolors
Year: 2017
Genre: Deep House
Format: MP3 320 | 128
Size: 178 | 71 MB
Duration: 01:17:35
Track #: 18
Country: -

آلبوم سایکدلیک و تند “XoXo” ساخته ای از “Power Source”

Artist: Power Source
Album: XoXo
Year: 2017
Genre: Psychedelic, Full On
Format: MP3 320 | 128
Size: 136 | 59 MB
Duration: 01:03:58
Track #: 9
Country: Belgium

آلبوم موسیقی حماسی “Desolate Earth” اثر “Matias Puumala”

Artist: Matias Puumala
Album: Desolate Earth
Year: 2017
Genre: Orchestral, Epic
Format: MP3 320 | 128
Size: 121 | 48 MB
Duration: 00:52:04
Track #: 19
Country: Finland

سه مینی آلبوم مرموز از بند “Akoviani”

Artist: Akoviani
Album: Discography
Year: 2012 - 2017
Genre: Enigmatic, New age
Format: MP3 320
Size: 178 MB
Duration: -
Track #: 3 Albums
Country: Romania

آرامشی بینظیر با آلبوم “Salem” اثری از “Lukas Termena”

Artist: Lukas Termena
Album: Salem
Year: 2013
Genre: New age, Relax
Format: MP3 320 | 128
Size: 121 | 49 MB
Duration: 00:54:00
Track #: 10
Country: Poland

آلبوم انیگماتیک و مرموز “UFO2” اثری از “Joel Kanning”

Artist: Joel Kanning
Album: UFO2
Year: 2017
Genre: Enigmatic, New age
Format: MP3 320 | 128
Size: 125 | 51 MB
Duration: 00:55:38
Track #: 13
Country: USA

دانلود همه آلبوم های آهنگساز آلمانی “Oliver Scheffner”

Artist: Oliver Scheffner
Album: Discography
Year: 2007 - 2017
Genre: Chillout, Lounge, Downtempo
Format: MP3 320
Size: 2.7 GB
Duration: -
Track #: 18 Albums
Country: Germany

موسیقی فلزی و الکترونیک “Suntrigger” در آلبوم “Interstellar”

Artist: Suntrigger
Album: Interstellar
Year: 2017
Genre: Post-Rock
Format: MP3 320 | 128
Size: 134 | 58 MB
Duration: 01:04:02
Track #: 9
Country: Germany