ترنس | Trance

تک آهنگ ترنس “خاک” اثری از “آرسس”

Artist: آرسس
Album: تک آهنگ
Year: 2017
Genre: ترنس
Format: MP3 320 | 128
Size: 13.2 | 5.3 MB
Duration: 00:05:46
Track #: 1
Country: ایران

آلبوم ترنس “To New Horizons” اثری از “Alter Future”

Artist: Alter Future
Album: To New Horizons
Year: 2017
Genre: Trance
Format: MP3 320 | 128
Size: 173 | 70 MB
Duration: 01:15:33
Track #: 11
Country: Ukraine

آلبوم الکترونیک “Primary Colors” اثری از “Ryan Farish”

Artist: Ryan Farish
Album: Primary Colors
Year: 2017
Genre: Electronic, Dance
Format: MP3 320 | 128
Size: 184 | 74 MB
Duration: 01:19:14
Track #: 15
Country: USA

آلبوم سایکدلیک “Believe It Or Not” اثری از “Tristate”

Artist: Tristate
Album: Believe It Or Not
Year: 2017
Genre: Psychedelic, Progressive
Format: MP3 320 | 128
Size: 158 | 63 MB
Duration: 01:09:12
Track #: 9
Country: Austria

آلبوم پراگرسیو ترنس “Macarize Autumn Essentials”

Artist: VA
Album: Macarize Autumn Essentials
Year: 2017
Genre: Trance, Progressive
Format: MP3 320 | 128
Size: 180 | 72 MB
Duration: 01:18:30
Track #: 13
Country: All World

مجموعه آهنگ های پارتی و ترنس “Ibiza 2017”

Artist: Various Artists
Album: Ibiza
Year: 2017
Genre: Trance
Format: MP3 320 | 128
Size: 97 | 43 MB
Duration: 00:45:30
Track #: 12
Country: All World

تک آهنگ جدید “نواب جلیل” به نام “ستاره” به سبک ترنس

Artist: نواب جلیل
Album: ُتک آهنگ
Year: 2017
Genre: ترنس
Format: MP3 320 | 128
Size: 8 | 3 MB
Duration: 00:03:20
Track #: 1
Country: ایران

آلبوم دیپ هاوس “Watercolors” اثری از “Jian Amari”

Artist: Jian Amari
Album: Watercolors
Year: 2017
Genre: Deep House
Format: MP3 320 | 128
Size: 178 | 71 MB
Duration: 01:17:35
Track #: 18
Country: -