گیتار

آلبوم “Dreams of a Russian Summer” از خانم “Tatyana Ryzhkova”

Artist: Tatyana Ryzhkova
Album: Dreams of a Russian Summer
Year: 2017
Genre: Classical, Instrumental
Format: MP3 320 | 128
Size: 134 | 52 MB
Duration: 00:57:05
Track #: 12
Country: Belorussia

آلبوم خوش “New Horizons” اثری از “Robin Miller”

Artist: Robin Miller
Album: New Horizons
Year: 2007
Genre: New age, Guitar
Format: MP3 320 | 128
Size: 137 | 53 MB
Duration: 00:58:15
Track #: 14
Country: USA

آلبوم زیبا و گیتار ی “Azul” اثری از “Johannes Linstead”

Artist: Johannes Linstead
Album: Azul
Year: 2017
Genre: Latin, Spanish, Guitar
Format: MP3 320 | 128
Size: 119 | 59 MB
Duration: 00:51:49
Track #: 12
Country: Canada

آلبوم زیبا و فلامنکو ی “Guitarra Classica” اثری اسپانیش

Artist: Antonio De Lucena & Sergi Vicente
Album: The Hi-Fi Sound Of Guitarra Classica
Year: 2001
Genre: Flamenco, Classic
Format: MP3 320 | 128
Size: 108 | 45 MB
Duration: 00:47:38
Track #: 14
Country: Spain

آلبوم زیبای “آهسته” اثر گیتاری خاصی از “اوتمار لیبرت”

Artist: Ottmar Liebert
Album: Slow
Year: 2016
Genre: Nouveau Flamenco
Format: MP3 320 | 128
Size: 123 | 49 MB
Duration: 00:53:03
Track #: 17
Country: Germany

فول آلبوم گیتاریست برجسته ایرانی “Armik”

Artist: Armik
Album: Discography
Year: 1994 - 2017
Genre: Nouveau Flamenco, Romantic
Format: MP3 320
Size: 4.6 GB
Duration: -
Track #: 38 Albums
Country: Iran

تکنوازی گیتار در آلبوم “Anatolian Folk Songs” با خانم “Begül Erhan”

Artist: Begül Erhan
Album: Anatolian Folk Songs
Year: 2017
Genre: Solo Turkish Guitar
Format: MP3 320 | 128
Size: 74 | 30 MB
Duration: 00:35:17
Track #: 10
Country: Turkey

ترکیب گیتار و شاکوهاچی در آلبومی زیبا به نام ” Maui Morning “

Artist: Riley Lee & Jeff Peterson
Album: Maui Morning
Year: 2008
Genre: Relax, New age
Format: MP3 320 | 128
Size: 93 | 38 MB
Duration: 00:40:41
Track #: 12
Country: Australia - Hawaii