سازهای محلی و خاص

آهنگ هایی برای رقص عربی و مصری اثری از “عصام رشاد”

Artist: Essam Rashad
Album: Classical Egyptian Dance
Year: 2017
Genre: Arabic, World Music, Dance
Format: MP3 320 | 128
Size: 120 | 48 MB
Duration: 00:52:19
Track #: 15
Country: Egypt

آلبوم زیبای “Troubadour” اثری کلتیک از “Threefold”

Artist: Threefold
Album: Troubadour
Year: 2013
Genre: New Age, Celtic
Format: MP3 320 | 128
Size: 121 | 47 MB
Duration: 00:51:48
Track #: 9
Country: UK

موسیقی متن سریال ترکی “جسور و زیبا” ساخته “Toygar Işıklı”

Artist: Toygar Işıklı
Album: Cesur Ve Güzel (OST)
Year: 2017
Genre: ost, Turkish
Format: MP3 320 | 128
Size: 111 | 44 MB
Duration: 00:47:05
Track #: 32
Country: Turkey

مجموعه زیبای آسیایی “چای” برای آرامش

Artist: VA
Album: Tea Music collection
Year: 1993 - 2004
Genre: Meditative, Relax, Folk
Format: MP3 320
Size: 1.35 GB
Duration: 10:32:34
Track #: 12 Albums
Country: Asia

آلبوم زیبای “Mükemmel Aşk” اثری از آهنگساز ترک “Erhan Tekyıldız”

Artist: Erhan Tekyıldız
Album: Mükemmel Aşk
Year: 2017
Genre: Folk, Turkish
Format: MP3 320 | 128
Size: 116 | 49 MB
Duration: 00:53:04
Track #: 13
Country: Turkey

آلبوم انیگماتیک و مرموز “UFO2” اثری از “Joel Kanning”

Artist: Joel Kanning
Album: UFO2
Year: 2017
Genre: Enigmatic, New age
Format: MP3 320 | 128
Size: 125 | 51 MB
Duration: 00:55:38
Track #: 13
Country: USA

آلبومی بی کلام و زیبا اثری از هنرمند عراقی “رحیم الحاج”

Artist: رحیم الحاج
Album: Letters from Iraq
Year: 2017
Genre: World Fusion
Format: MP3 320 | 128
Size: 145 | 65 MB
Duration: 01:09:40
Track #: 8
Country: Iraq

آلبوم جدید و خاص “شمس رومی” اثری از “Can Atilla” آهنگساز ترک

Artist: Can Atilla
Album: Sems-i Rumi
Year: 2017
Genre: Folk, Turkish
Format: MP3 320 | 128
Size: 124 | 50 MB
Duration: 00:54:03
Track #: 15
Country: Turkey