موسیقی درمانی

آلبوم امبینت “Dancing on the Edge of Infinity” اثری از “Ashaneen”

Artist: Ashaneen
Album: Dancing on the Edge of Infinity
Year: 2017
Genre: Electronic, Ambient, New Age
Format: MP3 320 | 128
Size: 165 | 66 MB
Duration: 01:11:58
Track #: 8
Country: Poland

آلبوم “Songs of Changing Light” از پیانو نوازی خانم “Kathryn Kaye”

Artist: Kathryn Kaye
Album: Songs of Changing Light
Year: 2018
Genre: New Age, Easy Listening
Format: MP3 320 | 128
Size: 133 | 53 MB
Duration: 00:57:31
Track #: 14
Country: USA

آلبوم “Spa Lounge” برای لمیدن و اسپا اثری مشترک از سه هنرمند

Artist: Deuter, Parijat, Kamal
Album: Spa Lounge
Year: 2017
Genre: New age, Lounge
Format: MP3 320 | 128
Size: 154 | 61 MB
Duration: 01:07:27
Track #: 9
Country: All World

آلبوم نیوایج “Seasons” اثری جدید از “David Tolk”

Artist: David Tolk
Album: Seasons
Year: 2017
Genre: New Age, Nature
Format: MP3 320 | 128
Size: 96 | 37 MB
Duration: 00:39:51
Track #: 11
Country: United States

چهار آلبوم زیبای ویولن نوازی هنرمند چینی “Zhang Yi”

Artist: Zhang Yi
Album: Fall In Love Awhile Hear Vol.1-4
Year: 2005 - 2017
Genre: Violin, NewAge
Format: MP3 320
Size: 559.5 MB
Duration: 04:01:07
Track #: 52
Country: China

آلبوم طبیعتگرای “Orchid Island” اثری از “Matthew Lien”

Artist: Matthew Lien
Album: Orchid Island
Year: 2010
Genre: New Age, Nature
Format: MP3 320 | 128
Size: 102 | 39 MB
Duration: 00:42:39
Track #: 14
Country: Canada

موسیقی هایی برای یوگا “Inner Voices” اثری از “Sabio”

Artist: Sabio
Album: Inner Voices
Year: 2017
Genre: Relax, New age
Format: MP3 320 | 128
Size: 135 | 54 MB
Duration: 00:58:48
Track #: 11
Country: Germany

مجموعه زیبای آسیایی “چای” برای آرامش

Artist: VA
Album: Tea Music collection
Year: 1993 - 2004
Genre: Meditative, Relax, Folk
Format: MP3 320
Size: 1.35 GB
Duration: 10:32:34
Track #: 12 Albums
Country: Asia