غمناک

آلبوم نیوایج “Sky Dancer” اثری زیبا از “Terry Oldfield” و “Carlos Garo”

Artist: Terry Oldfield & Carlos Garo
Album: Sky Dancer
Year: 2017
Genre: New Age, Instrumental
Format: MP3 320 | 128
Size: 80 | 31 MB
Duration: 00:34:11
Track #: 7
Country: UK

تکنوازی روح انگیز پیانو “Joe Bongiorno” در آلبوم “Into the Wind”

Artist: Joe Bongiorno
Album: Into the Wind
Year: 2011
Genre: Instrumental Solo Piano
Format: MP3 320 | 128
Size: 129 | 50 MB
Duration: 00:54:37
Track #: 12
Country: USA

آلبوم “Celtic Music Dream” اثری کلتیک از “Manolo Fernandez “

Artist: Manolo Fernandez
Album: Celtic Music
Year: 2017
Genre: New Age, Celtic
Format: MP3 320 | 128
Size: 100 | 42 MB
Duration: 00:46:07
Track #: 12
Country: -

پست-راک بینقص و خوب “Resting Soul” اثری از “Hati”

Artist: Hati
Album: Resting Soul
Year: 2017
Genre: Post-Rock
Format: MP3 320 | 128
Size: 89 | 38 MB
Duration: 00:42:29
Track #: 10
Country: Italy

موسیقی خاص و متفکرانه “Parijat” در آلبوم زیبای “Blessings”

Artist: Parijat
Album: Blessings
Year: 2017
Genre: New Age, Light
Format: MP3 320 | 128
Size: 157 | 63 MB
Duration: 01:00:57
Track #: 12
Country: Germany

آلبوم نیوایج و زیبای “Aquamarine” اثری خاص از “Didyulya”

Artist: Didyulya & Chris Wonderful
Album: Aquamarine
Year: 2017
Genre: New Age
Format: MP3 320 | 128
Size: 87 | 34 MB
Duration: 00:37:58
Track #: 9
Country: Belarus

آلبوم زیبای “Best for Heart” اثری از “۲illusions”

Artist: 2illusions
Album: Best for Heart
Year: 2017
Genre: Chillout, Enigmatic
Format: MP3 320 | 128
Size: 93 | 43 MB
Duration: 00:47:07
Track #: 10
Country: Russia

فلامنکوی “Vicente Amigo” در آلبوم زیبای “Memoria De Los Sentidos”

Artist: Vicente Amigo
Album: Memoria De Los Sentidos
Year: 2017
Genre: Flamenco, Guitar
Format: MP3 320 | 128
Size: 135 | 63 MB
Duration: 01:08:58
Track #: 9
Country: Spain