غمناک

آلبوم قانون نوازی “رویاهای سوریه” با ملودی های عربی “مایا یوسف”

Artist: مایا یوسف
Album: Syrian Dreams
Year: 2017
Genre: Folk, World, Qanun
Format: MP3 320 | 128
Size: 115 | 46 MB
Duration: 00:49:41
Track #: 10
Country: Syria

تک آهنگ دیگری از آرمان به نام “صدای زندگی”

Artist: آرمان آشنا
Album: تک آهنگ
Year: 2017
Genre: نیوایج، پیانو
Format: MP3 320 | 128
Size: 12.4 | 4.3 MB
Duration: 00:04:44
Track #: 1
Country: ایران

چهار آلبوم زیبای ویولن نوازی هنرمند چینی “Zhang Yi”

Artist: Zhang Yi
Album: Fall In Love Awhile Hear Vol.1-4
Year: 2005 - 2017
Genre: Violin, NewAge
Format: MP3 320
Size: 559.5 MB
Duration: 04:01:07
Track #: 52
Country: China

آلبوم مرموز “Petrichor” اثری از بند “Arcana”

Artist: Arcana
Album: Petrichor
Year: 2017
Genre: Dark Wave, Dark Ambient
Format: MP3 320 | 128
Size: 138 | 54 MB
Duration: 00:59:11
Track #: 12
Country: Sweden

آلبوم زیبای “۴Moments and Rain” اثری از “Peter Honsalek”

Artist: Peter Honsalek
Album: 4Moments and Rain
Year: 2017
Genre: Ambient, Modern Classical
Format: MP3 320 | 128
Size: 81 | 33 MB
Duration: 00:35:42
Track #: 8
Country: Germany

آلبوم غمناک “Aurora” اثری از “Peter Gundry”

Artist: Peter Gundry
Album: Aurora
Year: 2016
Genre: Sorrow, New age
Format: MP3 320 | 128
Size: 127 | 50 MB
Duration: 00:54:37
Track #: 14
Country: Australia

آلبوم پیانوی “آرام دل ۱و۲” اثری از “آرش بهزادی”

Artist: آرش بهزادی
Album: آرام دل 1 و 2
Year: 2010 - 2012
Genre: رمانتیک، پاپ
Format: MP3 320 | 128
Size: 242 | 93 MB
Duration: 01:47:35
Track #: 23
Country: ایران

موسیقی های سبک چیلوت در آلبوم “Chill Out Vibes”

Artist: Various Artists
Album: Chill Out Vibes - The Autumn Edition
Year: 2017
Genre: Chill Out, Ambient, Lounge
Format: MP3 320 | 128
Size: 192 | 869 MB
Duration: 01:34:00
Track #: 10
Country: All World