طبیعت گرا

فول آلبوم فلوت سرخپوستی “Leo Rojas”

Artist: Leo Rojas
Album: Discography
Year: 2012 - 2017
Genre: World, Ethnic, Mexican Traditions
Format: MP3 320
Size: 759 MB
Duration: -
Track #: 6 Albums
Country: Ecuador

موسیقی متن مستند “سیاره آبی II” اثری از “هانس زیمر”

Artist: Hans Zimmer
Album: Blue Planet II
Year: 2017
Genre: Soundtrack
Format: MP3 320 | 128
Size: 165 | 66 MB
Duration: 01:11:27
Track #: 19
Country: USA

دو آلبوم زیبای سرخپوستی از “Tito Rodriguez”

Artist: Tito Rodriguez
Album: Spirit Meditation (2CD)
Year: 2009 - 2008
Genre: Ethnic, Native American
Format: MP3 320
Size: 155 | 166 MB
Duration: 02:16:02
Track #: 26
Country: America

آلبوم نیوایج “Seasons” اثری جدید از “David Tolk”

Artist: David Tolk
Album: Seasons
Year: 2017
Genre: New Age, Nature
Format: MP3 320 | 128
Size: 96 | 37 MB
Duration: 00:39:51
Track #: 11
Country: United States

آلبوم طبیعتگرای “Orchid Island” اثری از “Matthew Lien”

Artist: Matthew Lien
Album: Orchid Island
Year: 2010
Genre: New Age, Nature
Format: MP3 320 | 128
Size: 102 | 39 MB
Duration: 00:42:39
Track #: 14
Country: Canada

آلبوم زیبای “۴Moments and Rain” اثری از “Peter Honsalek”

Artist: Peter Honsalek
Album: 4Moments and Rain
Year: 2017
Genre: Ambient, Modern Classical
Format: MP3 320 | 128
Size: 81 | 33 MB
Duration: 00:35:42
Track #: 8
Country: Germany

موسیقی هایی برای یوگا “Inner Voices” اثری از “Sabio”

Artist: Sabio
Album: Inner Voices
Year: 2017
Genre: Relax, New age
Format: MP3 320 | 128
Size: 135 | 54 MB
Duration: 00:58:48
Track #: 11
Country: Germany

آلبوم زیبای “Troubadour” اثری کلتیک از “Threefold”

Artist: Threefold
Album: Troubadour
Year: 2013
Genre: New Age, Celtic
Format: MP3 320 | 128
Size: 121 | 47 MB
Duration: 00:51:48
Track #: 9
Country: UK