رمانتیک

آلبوم “Dreams of a Russian Summer” از خانم “Tatyana Ryzhkova”

Artist: Tatyana Ryzhkova
Album: Dreams of a Russian Summer
Year: 2017
Genre: Classical, Instrumental
Format: MP3 320 | 128
Size: 134 | 52 MB
Duration: 00:57:05
Track #: 12
Country: Belorussia

آلبوم پیانو ی “Untold Stories” اثری هنرمند روس “Victor Gashnikov”

Artist: Victor Gashnikov
Album: Untold Stories
Year: 2017
Genre: Classical, Piano
Format: MP3 320 | 128
Size: 140 | 56 MB
Duration: 01:00:52
Track #: 14
Country: Russia

تک آهنگ دیگری از آرمان به نام “صدای زندگی”

Artist: آرمان آشنا
Album: تک آهنگ
Year: 2017
Genre: نیوایج، پیانو
Format: MP3 320 | 128
Size: 12.4 | 4.3 MB
Duration: 00:04:44
Track #: 1
Country: ایران

چهار آلبوم زیبای ویولن نوازی هنرمند چینی “Zhang Yi”

Artist: Zhang Yi
Album: Fall In Love Awhile Hear Vol.1-4
Year: 2005 - 2017
Genre: Violin, NewAge
Format: MP3 320
Size: 559.5 MB
Duration: 04:01:07
Track #: 52
Country: China

آهنگ هایی برای رقص عربی و مصری اثری از “عصام رشاد”

Artist: Essam Rashad
Album: Classical Egyptian Dance
Year: 2017
Genre: Arabic, World Music, Dance
Format: MP3 320 | 128
Size: 120 | 48 MB
Duration: 00:52:19
Track #: 15
Country: Egypt

فول آلبوم آهنگساز شهیر ژاپنی “Joe Hisaishi”

Artist: Joe Hisaishi
Album: Discography
Year: 1984 - 2013
Genre: Film score, Classical, Romanticism
Format: MP3 320
Size: 7.35 GB
Duration: -
Track #: 61 Albums
Country: Japan

آلبوم پیانوی “آرام دل ۱و۲” اثری از “آرش بهزادی”

Artist: آرش بهزادی
Album: آرام دل 1 و 2
Year: 2010 - 2012
Genre: رمانتیک، پاپ
Format: MP3 320 | 128
Size: 242 | 93 MB
Duration: 01:47:35
Track #: 23
Country: ایران

آلبوم زیبا و گیتار ی “Azul” اثری از “Johannes Linstead”

Artist: Johannes Linstead
Album: Azul
Year: 2017
Genre: Latin, Spanish, Guitar
Format: MP3 320 | 128
Size: 119 | 59 MB
Duration: 00:51:49
Track #: 12
Country: Canada