ترسناک و مرموز

موسیقی متن مستند “سیاره آبی II” اثری از “هانس زیمر”

Artist: Hans Zimmer
Album: Blue Planet II
Year: 2017
Genre: Soundtrack
Format: MP3 320 | 128
Size: 165 | 66 MB
Duration: 01:11:27
Track #: 19
Country: USA

آلبوم امبینت “Dancing on the Edge of Infinity” اثری از “Ashaneen”

Artist: Ashaneen
Album: Dancing on the Edge of Infinity
Year: 2017
Genre: Electronic, Ambient, New Age
Format: MP3 320 | 128
Size: 165 | 66 MB
Duration: 01:11:58
Track #: 8
Country: Poland

موسیقی حماسی و پرشکوه “Ivan Torrent” در آلبوم “Immortalys”

Artist: Ivan Torrent
Album: Immortalys
Year: 2017
Genre: Epic, Cinematic, Trailer, Orchestral
Format: MP3 320 | 128
Size: 180 | 72 MB
Duration: 01:17:17
Track #: 18
Country: Spain

پست-راک “Forests Precede People Desert Follow Them” از “Oak”

Artist: Oak
Album: Forests Precede People Desert Follow Them
Year: 2017
Genre: Post-Rock, Post-Metal
Format: MP3 320 | 128
Size: 90 | 36 MB
Duration: 00:38:37
Track #: 7
Country: Italy

آلبوم “Colours Of Enigma” اثری غمگین از “Cantus Firmus”

Artist: Cantus Firmus
Album: Colours Of Enigma
Year: 2007
Genre: New age, Enigmatic
Format: MP3 320 | 128
Size: 146 | 58 MB
Duration: 01:03:41
Track #: 14
Country: Germany

موزیک متن فیلم “قتل در قطار شرق” اثری از “Patrick Doyle”

Artist: Patrick Doyle
Album: Murder on the Orient Express
Year: 2017
Genre: Soundtracks
Format: MP3 320 | 128
Size: 132 | 52 MB
Duration: 00:56:45
Track #: 24
Country: USA

آلبوم انیگماتیک و مرموز “Mystic Voices” اثری از “Artenovum”

Artist: Artenovum
Album: Mystic Voices
Year: 2017
Genre: New Age, Enigmatic
Format: MP3 320 | 128
Size: 203 | 81 MB
Duration: 01:28:50
Track #: 17
Country: Germany

آلبوم مرموز “Petrichor” اثری از بند “Arcana”

Artist: Arcana
Album: Petrichor
Year: 2017
Genre: Dark Wave, Dark Ambient
Format: MP3 320 | 128
Size: 138 | 54 MB
Duration: 00:59:11
Track #: 12
Country: Sweden