آسیایی

آلبوم زیبا و شرقی “Sands” اثری از “Mark Eliyahu”

Artist: Mark Eliyahu
Album: Sands
Year: 2013
Genre: World, Fusion
Format: MP3 320 | 128
Size: 115 | 48 MB
Duration: 00:52:22
Track #: 14
Country: Israel

آلبوم آرامبخش “کسی-زمانی-جایی” اثری از “Zhu Lin & Friends”

Artist: Zhu Lin & Friends
Album: Someone Somewhere Sometimes
Year: 2017
Genre: Folk, Asian
Format: MP3 320 | 128
Size: 133 | 52 MB
Duration: 00:57:38
Track #: 11
Country: China

آلبوم عاشقانه “Lovesickness” اثری آسیایی از “Fu Na”

Artist: Fu Na (付娜)
Album: Lovesickness Guzheng
Year: 2014
Genre: Folk, Guzheng
Format: MP3 320 | 128
Size: 117 | 46 MB
Duration: 00:51:40
Track #: 7
Country: China

آلبوم زیبای “Hichiriki Cafe” با نوای ساز سنتی ژاپنی “هیچیریکی”

Artist: Hideki Togi
Album: Hichiriki Cafe
Year: 2017
Genre: Folk, Jazz
Format: MP3 320 | 128
Size: 158 | 64 MB
Duration: 01:08:37
Track #: 14
Country: Japan

همنوازی گیتار و ویولن در اثری از “Li Meng Yi” و “Yan Si Zhi”

Artist: Li Meng Yi - Yan Si Zhi
Album: Violin and Guitar Dialogue
Year: 2008
Genre: Classic
Format: MP3 320 | 128
Size: 120 | 48 MB
Duration: 00:52:35
Track #: 11
Country: China

موسیقی زیبای ساز مشرقی “گوژنگ” در آلبوم “Year of the Funky”

Artist: Bei Bei & Shawn Lee
Album: Year of the Funky
Year: 2017
Genre: Folk, World
Format: MP3 320 | 128
Size: 108 | 42 MB
Duration: 00:45:15
Track #: 12
Country: China & America

آلبوم زیبای سنتی آسیایی “Ling Nan Feng” با ساز “هولوسی”

Artist: Zhu Longtao
Album: Ling Nan Feng
Year: 2011
Genre: Folk, Asian
Format: MP3 320 | 128
Size: 117 | 52 MB
Duration: 00:57:24
Track #: 12
Country: Asia

موسیقی زیبای ساز “گوژنگ” اثری از “Zhou Zhan”

Artist: Zhou Zhan - 周展
Album: Cha Ji - 侘寂
Year: 2016
Genre: Folk, Guzheng
Format: MP3 320 | 128
Size: 101 | 46 MB
Duration: 00:50:25
Track #: 10
Country: China