آسیایی

۴ آلبوم زیبای آسیایی “Emotional Music Series” با هنرمندان مختلف

Artist: VA
Album: Emotional Music Series
Year: 2003-2004
Genre: Folk
Format: MP3 320
Size: 383.7 MB
Duration: 03:07:08
Track #: 48
Country: Asia

آلبوم قانون نوازی “رویاهای سوریه” با ملودی های عربی “مایا یوسف”

Artist: مایا یوسف
Album: Syrian Dreams
Year: 2017
Genre: Folk, World, Qanun
Format: MP3 320 | 128
Size: 115 | 46 MB
Duration: 00:49:41
Track #: 10
Country: Syria

چهار آلبوم زیبای ویولن نوازی هنرمند چینی “Zhang Yi”

Artist: Zhang Yi
Album: Fall In Love Awhile Hear Vol.1-4
Year: 2005 - 2017
Genre: Violin, NewAge
Format: MP3 320
Size: 559.5 MB
Duration: 04:01:07
Track #: 52
Country: China

مجموعه زیبای آسیایی “چای” برای آرامش

Artist: VA
Album: Tea Music collection
Year: 1993 - 2004
Genre: Meditative, Relax, Folk
Format: MP3 320
Size: 1.35 GB
Duration: 10:32:34
Track #: 12 Albums
Country: Asia

آلبوم زیبا و شرقی “Sands” اثری از “Mark Eliyahu”

Artist: Mark Eliyahu
Album: Sands
Year: 2013
Genre: World, Fusion
Format: MP3 320 | 128
Size: 115 | 48 MB
Duration: 00:52:22
Track #: 14
Country: Israel

آلبوم آرامبخش “کسی-زمانی-جایی” اثری از “Zhu Lin & Friends”

Artist: Zhu Lin & Friends
Album: Someone Somewhere Sometimes
Year: 2017
Genre: Folk, Asian
Format: MP3 320 | 128
Size: 133 | 52 MB
Duration: 00:57:38
Track #: 11
Country: China

آلبوم عاشقانه “Lovesickness” اثری آسیایی از “Fu Na”

Artist: Fu Na (付娜)
Album: Lovesickness Guzheng
Year: 2014
Genre: Folk, Guzheng
Format: MP3 320 | 128
Size: 117 | 46 MB
Duration: 00:51:40
Track #: 7
Country: China

آلبوم زیبای “Hichiriki Cafe” با نوای ساز سنتی ژاپنی “هیچیریکی”

Artist: Hideki Togi
Album: Hichiriki Cafe
Year: 2017
Genre: Folk, Jazz
Format: MP3 320 | 128
Size: 158 | 64 MB
Duration: 01:08:37
Track #: 14
Country: Japan