بایگانی نویسنده: مهدی (admin)

آلبوم راک رمانتیک “Violin Rhapsody” اثری از “Anastasia Shafran”

Artist: Anastasia Shafran
Album: Violin Rhapsody
Year: 2017
Genre: Romantic Rock, Alternative
Format: MP3 320 | 128
Size: 133 | 53 MB
Duration: 00:58:42
Track #: 14
Country: Russia

آلبوم ویولن “Raining Up” اثری از خانم “Mairead Nesbitt”

Artist: Mairead Nesbitt
Album: Raining Up
Year: 2006
Genre: Celtic, Violin
Format: MP3 320 | 128
Size: 112 | 45 MB
Duration: 00:48:42
Track #: 14
Country: Irland

آلبوم “We have only come to dream” اثری نیوایج از دو هنرمند

Artist: Terry Lee Nichols
Album: Rebekah Eden
Year: 2018
Genre: New Age, Contemporary
Format: MP3 320 | 128
Size: 98 | 39 MB
Duration: 00:42:21
Track #: 11
Country: USA

آلبوم راک “What Happens Next” از هنرمند آمریکایی “Joe Satriani”

Artist: Joe Satriani
Album: What Happens Next
Year: 2018
Genre: Progressive Rock, Hard Rock
Format: MP3 320 | 128
Size: 122 | 51 MB
Duration: 00:51:24
Track #: 12
Country: USA

فول آلبوم فلوت سرخپوستی “Leo Rojas”

Artist: Leo Rojas
Album: Discography
Year: 2012 - 2017
Genre: World, Ethnic, Mexican Traditions
Format: MP3 320
Size: 759 MB
Duration: -
Track #: 6 Albums
Country: Ecuador

موسیقی متن مستند “سیاره آبی II” اثری از “هانس زیمر”

Artist: Hans Zimmer
Album: Blue Planet II
Year: 2017
Genre: Soundtrack
Format: MP3 320 | 128
Size: 165 | 66 MB
Duration: 01:11:27
Track #: 19
Country: USA

آلبوم امبینت “Dancing on the Edge of Infinity” اثری از “Ashaneen”

Artist: Ashaneen
Album: Dancing on the Edge of Infinity
Year: 2017
Genre: Electronic, Ambient, New Age
Format: MP3 320 | 128
Size: 165 | 66 MB
Duration: 01:11:58
Track #: 8
Country: Poland

آلبوم “Songs of Changing Light” از پیانو نوازی خانم “Kathryn Kaye”

Artist: Kathryn Kaye
Album: Songs of Changing Light
Year: 2018
Genre: New Age, Easy Listening
Format: MP3 320 | 128
Size: 133 | 53 MB
Duration: 00:57:31
Track #: 14
Country: USA