بایگانی نویسنده: مهدی (admin)

آلبوم بیکلام گیتار “Beauty and Fire” با هنرمندی “Tomas Michaud”

Artist: Tomas Michaud
Album: Beauty and Fire
Year: 2009
Genre: Spanish Guitar, New Age
Format: MP3 320 | 128
Size: 131 | 54 MB
Duration: 00:59:11
Track #: 12
Country: USA

آلبوم زیبای “روح تبت” با نواهای تبتی اثری از “Amaste”

Artist: Amaste
Album: Spirit of Tibet
Year: 2015
Genre: New Age, World
Format: MP3 320 | 128
Size: 129 | 51 MB
Duration: 00:56:03
Track #: 10
Country: Tibet

آلبوم جدید نوازنده ویولنسل خانم “Tina Guo” به نام “Game On”

Artist: Tina Guo
Album: Game On!
Year: 2017
Genre: Crossover, Soundtrack
Format: MP3 320 | 128
Size: 134 | 54 MB
Duration: 00:580:59
Track #: 14
Country: USA

آلبوم موسیقی “Sing Me Home” اثری از “یو-یو ما و کیهان کلهر”

Artist: Yo-Yo Ma & Kayhan Kalhor
Album: Sing Me Home
Year: 2016
Genre: Jazz, World Fusion
Format: MP3 320 | 128
Size: 165 | 67 MB
Duration: 01:11:59
Track #: 13
Country: International

آلبوم الکترونیک “Shockwave Supernova” اثری از “جو ساتریانی”

Artist: Joe Satriani
Album: Shockwave Supernova
Year: 2015
Genre: Instrumental Rock
Format: MP3 320 | 128
Size: 146 | 58 MB
Duration: 01:03:25
Track #: 15
Country: USA

موسیقی متن سریال فرعون “تات” اثری از “جف رسو”

Artist: Jeff Russo
Album: TUT (OST)
Year: 2016
Genre: Soundtrack
Format: MP3 320 | 128
Size: 133 | 58 MB
Duration: 01:02:54
Track #: 25
Country: USA

آلبومی محلی از موسیقی آفریقا با ساز باستانی “کورا”

Artist: Seckou Keita
Album: Strings
Year: 2015
Genre: African, World
Format: MP3 320 | 128
Size: 115 | 46 MB
Duration: 00:50:24
Track #: 10
Country: Senegal

آلبوم آرام “Piano Portraits” برای استراحت اثری از “Rick Wakeman”

Artist: Rick Wakeman
Album: Piano Portraits
Year: 2017
Genre: Instrumental, Piano
Format: MP3 320 | 128
Size: 130 | 56 MB
Duration: 01:01:09
Track #: 15
Country: England