بایگانی نویسنده: مهدی (admin)

آلبوم “Dreams of a Russian Summer” از خانم “Tatyana Ryzhkova”

Artist: Tatyana Ryzhkova
Album: Dreams of a Russian Summer
Year: 2017
Genre: Classical, Instrumental
Format: MP3 320 | 128
Size: 134 | 52 MB
Duration: 00:57:05
Track #: 12
Country: Belorussia

آلبوم پیانو ی “Untold Stories” اثری هنرمند روس “Victor Gashnikov”

Artist: Victor Gashnikov
Album: Untold Stories
Year: 2017
Genre: Classical, Piano
Format: MP3 320 | 128
Size: 140 | 56 MB
Duration: 01:00:52
Track #: 14
Country: Russia

تک آهنگ دیگری از آرمان به نام “صدای زندگی”

Artist: آرمان آشنا
Album: تک آهنگ
Year: 2017
Genre: نیوایج، پیانو
Format: MP3 320 | 128
Size: 12.4 | 4.3 MB
Duration: 00:04:44
Track #: 1
Country: ایران

چهار آلبوم زیبای ویولن نوازی هنرمند چینی “Zhang Yi”

Artist: Zhang Yi
Album: Fall In Love Awhile Hear Vol.1-4
Year: 2005 - 2017
Genre: Violin, NewAge
Format: MP3 320
Size: 559.5 MB
Duration: 04:01:07
Track #: 52
Country: China

آلبوم مرموز “Petrichor” اثری از بند “Arcana”

Artist: Arcana
Album: Petrichor
Year: 2017
Genre: Dark Wave, Dark Ambient
Format: MP3 320 | 128
Size: 138 | 54 MB
Duration: 00:59:11
Track #: 12
Country: Sweden

آهنگ هایی برای رقص عربی و مصری اثری از “عصام رشاد”

Artist: Essam Rashad
Album: Classical Egyptian Dance
Year: 2017
Genre: Arabic, World Music, Dance
Format: MP3 320 | 128
Size: 120 | 48 MB
Duration: 00:52:19
Track #: 15
Country: Egypt

آلبوم الکترونیک “Primary Colors” اثری از “Ryan Farish”

Artist: Ryan Farish
Album: Primary Colors
Year: 2017
Genre: Electronic, Dance
Format: MP3 320 | 128
Size: 184 | 74 MB
Duration: 01:19:14
Track #: 15
Country: USA

آلبوم طبیعتگرای “Orchid Island” اثری از “Matthew Lien”

Artist: Matthew Lien
Album: Orchid Island
Year: 2010
Genre: New Age, Nature
Format: MP3 320 | 128
Size: 102 | 39 MB
Duration: 00:42:39
Track #: 14
Country: Canada