بایگانی/آرشیو سالانه: ۱۳۹۶

آلبوم زیبای “Troubadour” اثری کلتیک از “Threefold”

Artist: Threefold
Album: Troubadour
Year: 2013
Genre: New Age, Celtic
Format: MP3 320 | 128
Size: 121 | 47 MB
Duration: 00:51:48
Track #: 9
Country: UK

آلبوم زیبای “Ad Alta” اثری از “Jim Daneker”

Artist: Jim Daneker
Album: Ad Alta
Year: 2017
Genre: Epic, Trailer
Format: MP3 320 | 128
Size: 158 | 61 MB
Duration: 01:06:30
Track #: 15
Country: USA

آلبوم پیانوی “آرام دل ۱و۲” اثری از “آرش بهزادی”

Artist: آرش بهزادی
Album: آرام دل 1 و 2
Year: 2010 - 2012
Genre: رمانتیک، پاپ
Format: MP3 320 | 128
Size: 242 | 93 MB
Duration: 01:47:35
Track #: 23
Country: ایران

موسیقی های سبک چیلوت در آلبوم “Chill Out Vibes”

Artist: Various Artists
Album: Chill Out Vibes - The Autumn Edition
Year: 2017
Genre: Chill Out, Ambient, Lounge
Format: MP3 320 | 128
Size: 192 | 869 MB
Duration: 01:34:00
Track #: 10
Country: All World

آلبوم سایکدلیک “Believe It Or Not” اثری از “Tristate”

Artist: Tristate
Album: Believe It Or Not
Year: 2017
Genre: Psychedelic, Progressive
Format: MP3 320 | 128
Size: 158 | 63 MB
Duration: 01:09:12
Track #: 9
Country: Austria

آلبوم زیبا و گیتار ی “Azul” اثری از “Johannes Linstead”

Artist: Johannes Linstead
Album: Azul
Year: 2017
Genre: Latin, Spanish, Guitar
Format: MP3 320 | 128
Size: 119 | 59 MB
Duration: 00:51:49
Track #: 12
Country: Canada

آلبوم ترکی “Aşk Kumsalı” اثری از “Ali Rıza Altınkeser”

Artist: Ali Rıza Altınkeser
Album: Aşk Kumsalı
Year: 2017
Genre: ّFolk, Turkish
Format: MP3 320 | 128
Size: 121 | 53 MB
Duration: 00:54:40
Track #: 12
Country: Turkey

آلبوم زیبا و فلامنکو ی “Guitarra Classica” اثری اسپانیش

Artist: Antonio De Lucena & Sergi Vicente
Album: The Hi-Fi Sound Of Guitarra Classica
Year: 2001
Genre: Flamenco, Classic
Format: MP3 320 | 128
Size: 108 | 45 MB
Duration: 00:47:38
Track #: 14
Country: Spain